Gmina Biszcza

piątek, 26 lutego 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Informacja

Plany urządzenia lasów w gm. Biłgoraj
Starosta Biłgorajski zawiadamia , że zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ) zostało zlecone wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Biłgoraj

 

 

 

dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska. W związku z powyższym informuje, że projekty w/w planów zostaną wyłożone od dnia 13 lipca 2020 r. , na okres 60 dni do publicznego wglądu w Gminie Biłgoraj.

    W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. W dniu 13 lipca 2020 r. w godz. 10.00 w Gminie Biłgoraj, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. F.H.U. BIODATA  w ramach konsultacji społecznych (II NTG), będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie. Zgodnie z art. 21 ust. 4 w/w ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Informacja: www.bilgorajski.pl

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa