Gmina Biszcza

czwartek, 02 kwietnia 2020 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

 

 



 
 

 
 

Dokument źródłowy: Ogłoszenie Komenda PSP

 


 

Podziękowania za udział w akcji gaśniczej
dla jednostek
OSP Gminy Biszcza
 
 
 
 
 
 
 

 

 Podziękowania za udział w akcji gaśniczej  dla jednostek OSP Gminy Biszcza

„Strażakiem może być tylko człowiek z prawdziwego powołania,

który sensem swojego życia uczynił niesienie pomocy,

gdy życie innych ludzi jest zagrożone”

 
W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Biszczy  składam  serdeczne podziękowania za zaangażowanie sił i środków oraz udział
 
w akcji gaśniczej pożaru  lasu w Goździe Lipińskim, kilkunastogodzinna akcja, mimo trudnych warunków atmosferycznych, została przeprowadzona
 
fachowo i rzetelnie, co świadczy o Waszych wysokich kwalifikacjach i doskonałym wyszkoleniu.
 
Wasza postawa i chęć niesienia pomocy świadczy o głęboko zakorzenionym poczuciu misji strażaka, najtrafniej wyrażonej słowami:
 
„Bogu nachwałę, ludziom na pożytek”.
 
Dziękując za wasz udział w akcji, życzę wielu chwil satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku.

                        

                                                                                    Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                          dh. Zbigniew Pyczko
                                                                                         Wójt Gminy Biszcza

 


 

Życzenia dla strażaków od Pani Beaty Mazurek, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
" Drogie Druhny i Druhowie, Życzę, by strażacki sztandar nadal łączył NAS w działaniu dla dobra naszej „małej ojczyzny” na naszej pięknej Lubelskiej Ziemi Rzeczypospolitej Polskiej. ..."

 


 
Ćwiczenia zgrywające nad Zalewem w Biszczy

W dniach 30-31 maj br. na terenie naszej gminy odbyły się między-powiatowe ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w których udział brała też 254. kompania lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi: z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego, Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Hrubieszowa, OSP KSRG Sól, Tereszpol Zaorenda, Potok Górny, Łukowa, Frampol, Goraj, Aleksandrów II, Rogale i RWiE Biłgoraj oraz jednostki z naszej gminy: OSP KSRG Biszcza I, OSP Biszcza II, Bukowina i Gózd Lipiński. Oprócz jednostek straży pożarnej i WOT uczestniczyli też przedstawiciele Nadleśnictwa i Policji. Nad całością działań czuwał Sztab Dowodzenia składający się z przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie  Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Biłgoraja, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z Biszczy oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii z z Biłgoraja.
 
Celle ćwiczenia:
Doskonalenie współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze służbami
Współpracującymi i wspierającymi system na szczeblu powiatu biłgorajskiego.
Praktyczne sprawdzenie czasów wprowadzania do działań służb współdziałających oraz
Dojazdu jednostek OSP.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach
leśnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- praktycznego sprawdzenia dostarczania wody na duże odległości,
- prowadzenia działań związanych z ASF,
- współdziałania z innymi służbami ratowniczymi,
- organizacji łączności radiowej dla potrzeb akcji ratowniczej,
- udzielania KPP podczas zdarzeń,
- prowadzenia działań związanych z utrudnieniami, które mogły wystąpić podczas działań
Ratowniczo-gaśniczych.
Doskonalenie funkcjonowania Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Ocena przygotowania jednostek OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
na terenach leśnych.
Sprawdzenie wypracowanych procedur postępowania.
Zapoznanie służb ratowniczych ze specyfikacją zagrożeń podczas zdarzeń z ASF
i pożarami lasów.
Ocena funkcjonowania podmiotów KSRG na terenie powiatu biłgorajskiego.
 
Galeria zdjęć:
 

 


 

         Drogie Druhny i Druhowie             

Z okazji Waszego święta, składam wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze podziękowaniaza Wasz trud,
poświęcenie, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.
Wychowanie młodzieży i prace Na rzecz ochrony zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy.
W dniu waszego święta życzę  Wam, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech ta trudna, społeczna służba drugiemu człowiekowi będzie dla Was źródłem  satysfakcji oraz powodem do dumy.
Niech Święty Florian, patron wszystkich strażaków czuwa nad Wami oraz Waszymi bliskimi.
                                                                  Zbigniew Pyczko
                                                                                     Wójt Gminy Biszcza
                                                                     Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
                                                                                Związku OSPRP w Biszczy
 

 

XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
 
Dnia 6 marca w Urzędzie Gminy w Biszczy przeprowadzono gminne eliminacje XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Najlepsi zakwalifikowali się do zmagań powiatowych. W turnieju wzięło udział 15 uczniów. Podczas gminnych zmagań wyłoniono dwie zwyciężczynie w poszczególnych kategoriach, które będą reprezentować naszą gminę w powiatowych zmaganiach.  W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Julia Karczmarczyk ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Patrycja Jasińska z Gimnazjum w Biszczy. Wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Wójta Gminy Biszcza Zbigniewa Pyczko, dokonali mł. bryg. Dariusz Adamek  oraz zca. Wójta Bernadetta Cichorz.

 


Walne Zebrania OSP Gminy Biszcza

Walne zebranie członków OSP to najwyższa władza stowarzyszenia. Tworzą je wszyscy druhowie i druhny, którzy zbierają się w określonym miejscu i czasie, żeby podjąć w głosowaniu decyzje dotyczące spraw formacji.
Podczas zebrań podsumowano działalność stowarzyszenia oraz przedstawiano zebranym sprawozdanie finansowe i protokoły z kontroli.

Foto relacja:

OSP Biszcza I, OSP Biszcza II, OSP Bukowina, OSP Gózd Lipiński OSP Wólka Biska

 

 


 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa