Gmina Biszcza

niedziela, 24 października 2021 r.
 • goksirbiszcza.pl
 • GOPS
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
 • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Informacja

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami
 
Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.

 

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

 

 

    ASF w Polsce - mapa, obszary objęte   
   restrykcjami, ogniska, przypadki

   W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone

   obszary objęte różnymi restrykcjami:

 •     obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
 •     obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
 •     obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

 

 

 

 

W dniu 4 września 2019r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (DZ.U.L 228 z 4.9.2019r.). Gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza Józefów Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 835 zostały wymienione w części II załącznika ww. decyzji i zostały obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona), na którym:

Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:

 1. świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
 2. żadne Insie świnie nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni sęp:
 3. należy BizeproWadzić badanie laboratoryjne krwi stada w kierunku afrykańskiego pomoru świń w ciągu 7 dni przed planowanym przemieszczeniem sj.
 4. po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju świnie poddaje się badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń oraz wystawiane jest świadectwo zdrowia. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świń z gospodarstwa. Świadectwo ważne jest 48 godzin. Ubój świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami.:

« Zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny musi być złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem.

e Ubojowi można poddać tylko te Świnie, które znajdują się w tym gospodarstwie nie krócej niż 30 dni.

e Przed ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie przedubojowe świń na terenie gospodarstwa.

« Po uboju świnie poddaje się badaniu poubojowemu tusz świń na terenie gospodarstwa( w tym badanie w kierunku włośni).

 

plik źródłowy:  Informacja dla hodowców świń

 

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa