Gmina Biszcza

piątek, 05 czerwca 2020 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenie Biszcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Biszcza dla mieszkańców miejscowości Biszcza
 
Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Biszcza, że wszczęta została procedura nadawania nazewnictwa ulicom na terenie miejscowości Biszcza.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY BISZCZA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BISZCZA

 

 

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Biszcza, że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Biszcza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Biszcza (Dz. Urz. WL poz. 4595), wszczęta została procedura nadawania nazewnictwa ulicom na terenie miejscowości Biszcza.

Sporządzony został - wykaz ulic z propozycją ich nazw - z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Biszcza, w terminie do dnia 23.09.2019 r. (Biszcza I) i 24.09.2019 r. (Biszcza II) w godzinach pracy Urzędu w pok. Nr 19.

Ponadto informuję, że konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na zebraniach wiejskich w nastepujących terminach:

 

  1. sołectwo Biszcza I
  • sala GOKSiR - w dniu 23.09.2019 r. godz. 19,00 (I-termin) lub 19,15 (Il-termin),
  1. sołectwo Biszcza II
  • stołówka Szkoły Podstawowej w Biszczy w dniu 24.09.2019 r. godz. 19,00 (I-termin) lub 19.15 (II-termin).
  •  

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Biszcza.

 

Biszcza, dnia 9.09.2019 r.                                                                                   Wójt Gminy Zbigniew Pyczko

 

plik źródłowy: Ogłoszenie Biszcza

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa