Gmina Biszcza

piątek, 26 lutego 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

PGE Dystrybucja

 

Portal Nowych Odbiorców” jest aplikacją przeznaczoną dla obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej PGE Dystrybucja. Dzięki niej, wszystkie osoby fizyczne chcące przyłączyć do sieci elektroenergetycznej nowy obiekt o mocy do 40 KW (np. dom, budynek gospodarczy, garaż, altana) mogą złożyć niezbędne dokumenty w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Stworzona specjalnie w tym celu aplikacja w przejrzysty i prosty sposób przeprowadzi użytkownika przez kolejne etapy procedury przyłączeniowej. Jednocześnie, dotychczasowe formy kontaktu z PGE Dystrybucja nadal pozostają dostępne.

Jak przyłączyć się do sieci PGE Dystrybucja?

Krok 1 – do PGE Dystrybucja należy złożyć odpowiedni wniosek o warunki przyłączenia wraz z załącznikami. Można to zrobić na kilka sposobów: on-line, poprzez stronę internetową (www.pgedystrybucja.pl/przylaczenia), osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji lub pocztą – wysyłając dokumenty do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.

Krok 2 – w ciągu 30 dni PGE Dystrybucja prześle warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie. Warunki ważne są przez dwa lata. W tym okresie należy podpisać umowę i odesłać ją do PGE Dystrybucja. Czas na realizację przyłączenia liczony jest od momentu podpisania umowy przez strony.

Krok 3 – PGE Dystrybucja zaprojektuje przyłącze, uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na posesji. Uzyska też niezbędne pozwolenia oraz wybierze wykonawcę. Jest to etap zajmujący najwięcej czasu.

Krok 4 – PGE Dystrybucja wykona przyłącze, dokona jego odbioru technicznego i wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza. Od tego momentu, PGE Dystrybucja będzie miała techniczną możliwość dostarczania energii.

Krok 5 – po wykonaniu instalacji elektrycznej  posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk musi podpisać „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie PGE Dystrybucja wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw”.  Jest ono niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 6 – po zawarciu ww. umowy PGE Dystrybucja zainstaluje licznik i od tego momentu można korzystać z energii elektrycznej.

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia w PGE Dystrybucja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań, przede wszystkim terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów i właścicieli nieruchomości oraz ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego w przypadku planowania własnej inwestycji na terenie niezurbanizowanym należy dokładnie przeanalizować harmonogram realizacji inwestycji.

 

 

 

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa