Gmina Biszcza

poniedziałek, 09 grudnia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Biłgoraju

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju, działając na podstawie § 20 ust 1 pkt 7, pkt 10 oraz § 21 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po analizie przedstawionych wyników badań jakości wody, w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych, próbek pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wody Biszczy w dniach:

01.02.2019r., - zakres parametrów grypy A, (Sprawozdanie z badań SB/09723/02/2019),

22.02.20 19r. - w zakresie kontrolnych badań poziomu mętności oraz Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C (Sprawozdania z badań
SB
/17290/02/2019, SB/17292/02/2019, SB/17293/02/2019)

12.03.2019r. - w zakresie parametrów grypy A, (Sprawozdanie z bad
SB/25492/03/2019),

 

stwierdza przydatność wody do spożycia w tym wodociągu.

 

Oryginalny dokument: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju

 

 

 

..............................................................................................................................................................................................

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa