Gmina Biszcza

niedziela, 24 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

INFORMACJA

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Biłgoraju w sprawie znakowania trzody chlewnej


 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju zwraca się z uprzejma prośbą o
podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjety na terenie
Państwa właściwoścui ulotkie w sprawie znakowania trzody chlewnej.

 

 

 


Mieszkańcy Gminy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju informuje, że   w trakcie prowadzonego nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt obserwuje się  wciąż sytuacje dotyczące niewłaściwego oznakowania trzody chlewnej.

Świnie znakowane za pomocą tatuownic posiadają bardzo często  niewyraźny tatuaż , w związku z czym nie ma możliwości odczytania numeru identyfikacyjnego oraz porównania go z numerem zamieszczonym w świadectwie zdrowia.

W takich przypadkach zwierzę  uznaje się za  nieidentyfikowalne.

 

W związku z tym zaleca się : 

 

  1. W pierwszej kolejności do  znakowania świń powinno używać się kolczyków z numerem identyfikacyjnym - nr siedziby stada.
  2. Świnie, które po urodzeniu zostały oznakowane kolczykiem po przemieszczeniu do innego gospodarstwa również powinny być bezzwłocznie oznakowane kolczykiem. To oznakowanie powinno się odbyć nie później niż  przed opuszczeniem przez  zwierzę  siedziby stada.
  3. Przepisy dopuszczają także  znakowanie świń przy pomocy tatuownicy pod warunkiem, że numer identyfikacyjny będzie przyżyciowo czytelny. 
  4. W przypadku używania tatuownicy do znakowania świń należy używać dobrych jakościowo tatuownic oraz tuszu do znakowania.
  5. Niedopuszczalne jest oznakowywanie świń tylko przy użyciu tatuownicy uderzeniowej bez użycia tuszu oraz używanie tuszu w sprayu.

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa