Gmina Biszcza

niedziela, 24 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenie o przetargu Biszcza

Zmiana treści ogłoszenia

Wójt Gminy Biszcza ogłasza ustny przetarg nieograniczony,

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biszczy w dniu 11.07.2019r. o godzinie 10.30 UG Biszcza ( Sala posiedzeń ) działki: Wólka Biska, Żary, Biszcza, 

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

O ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Stanowiących własność Gminy Biszcza z dn. 05.06.2019 r.

Wójt Gminy Biszcza informuje, iż zmienia treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biszcza z dnia 05.06.2019 R., w następujący sposób:

Na 6 stronie niniejszego ogłoszenia pkt. 2 ma następujące brzmienie:

„Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 08.06.2019 R. przelewem na konto: Urząd Gminy Biszcza nr rachunku 97 9649 0002 2001 0000 0101 0003”

powinno być:

"Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 08.07.2019 r. przelewem na konto: Urząd Gminy Biszcza nr rachunku 97 9649 0002 2001 0000 0101 0003”.

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

 

Zmiana Treści Ogłoszenia: Dokument

 

 

Biszcza przy Szkole

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym w układzie szeregowym.

Działki: 783/5, 783/6, 783/7, 783/8, 783/9, 784/5, 784/6, 784/7, 784/8