Gmina Biszcza

sobota, 18 września 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Urząd Gminy Biszcza

Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia/ małżeństwa/ zgonu
         
Referat Ewidencji Ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego  

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu          

Zgłoszenie pobytu stałego

 Zgłoszenie pobytu czasowego    

 

Ochrona środowiska

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastracji, uśpienia ślepych miotów                   

Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy                                                         

Wniosek o dofinansowanie demontażu i utylizacji eternitu                                                                      

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości                

 

Budownictwo

Wniosek o nadanie numeru domu

Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z MPZP

 Wnioske o zmianę przeznaczenia działki w MPZP

 

Gospodarka Odpadami

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wzór przelewu opłaty za śmieci - gospodarstwo jedoosobowe

- Wzór przelewu opłaty za śmieci - gospodarstwo wieloosobowe

Akcyza

- Wzór wniosku akcyzy

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa