Gmina Biszcza

niedziela, 24 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Azbest

Nabór wniosków na demontaż i utylizację eternitu w 2021 roku
 
    Wójt Gminy Biszcza informuje, że w miesiącu maju br. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na 2021 r.

 

 

 

W ramach Programu WFOŚiGW w Lublinie dofinansuje w formie dotacji gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Nabór wniosków od osób fizycznych odbędzie się w dniach 07.05-14.05.2021 r.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Biszcza 79, pok. nr. 14 lub pod numerem telefonu – 84 6856 022.

Druki można pobrać ze strony internetowej lub w urzędzie. 

Realizacja projektu uzależniona będzie od ilości chętnych osób

 

Dokumenty do pobrania:

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa