Gmina Biszcza

niedziela, 24 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Informacja RCKIK

Akcja poboru krwi w Biszczy

    Regionalne  Centrum   Krwiodawstwa   i  Krwiolecznictwa  w   Lublinie   informuje o akcji poboru krwi wśród mieszkańców Gminy Biszcza, która odbędzie się w niedzielę 17.01.2021 r. w godzinach 08.30-13.00 w Budynku GOKSiR na sali OSP.

Zostań krwiodawcą

http://www.rckik.lublin.pl/