Gmina Biszcza

wtorek, 26 stycznia 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenie Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o dotacji 40%
(35% dla rolników z województwa mazowieckiego) dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

agroenergia,elektrownia słoneczna przydomowa,dotacje do fotowoltaiki 

Dofinansowaniu podlegają mikro instalacje do 50 kw mocy

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz

co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze, której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Czas na decyzję o wynajęciu Fundacji dla celu pozyskania dofinansowania jest tylko do 15.12.2019 r. Z uwagi na fakt, że Narodowy Fundusz nabór kończy dnia 20.12. 2019.

Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu.

Nasz zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania do 90% w oparciu o program Czyste Powietrze.

Pracujemy do uzyskania sukcesu aż po rozliczenie projektu.

Inwestorze zacznij produkować energię elektryczną, oraz energię cieplną na własny użytek samemu dzięki odnawialnym źródłom energii.

Każdy rolnik, który myśli o tym, aby stworzyć instalacje fotowoltaiczną, lub/i pompę ciepła, oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów, lub można napisać maila.

 

Kontakt:

Fundacja Dar Oze

Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl

Dariusz Skrobisz: 575 475 306 info@fundacjadaroze.pl

Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778. irena.chomicka@fundacjadaroze.pl

Plik źródłowy: Kurenda Agroenergia 14.11.2019

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa