Gmina Biszcza

poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenie Bukowina

Ogłoszenie Wójta Gminy Biszcza dla mieszkańców miejscowości Bukowina
 
Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Bukowina, że wszczęta została procedura nadawania nazewnictwa ulicom na terenie miejscowości Bukowina.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY BISZCZA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BUKOWINA

 

 

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Bukowina, że na podstawie art. 5a ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Biszcza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bukowina (Dz. Urz. WL poz. 4595), wszczęta została procedura nadawania nazewnictwa ulicom na terenie miejscowości Bukowina.

Sporządzony został - wykaz ulic z propozycją ich nazw - z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Biszcza, w terminie do dnia 20.09.2019 r. w godzinach pracy Urzędu w pok. Nr 19.

Ponadto informuję, że konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na zebraniach wiejskich w następujących terminach:

 

  1. Sołectwo Bukowina I i II
  • Szkoła Podstawowa w Bukowinie - w dniu 20.09.2019 r. godz. 19,00 G-termin) lub 19,15 (Il-termin),

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Biszcza oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Biszcza.

 

 

Biszcza, dnia 9.09.2019 r.                                                                        Wójt Gminy Zbigniew Pyczko

 


dokument źródłowy: Ogłoszenie Bukowina

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa