Gmina Biszcza

niedziela, 24 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Informacja

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Biszcza
 
Wójt Gminy Biszcza informuje, że w 2019r. ponownie będą sprowadzane artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową osoby znajdujące się w trudnej sytuacji proszone są o zgłoszenie się w dniach od 08.07.2019r. do 19.07.2019r. w godz. 800 – 1400 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biszczy, pok. Nr 3  z aktualnymi dochodami – za miesiąc czerwiec 2019r. tj. odcinki z rent, emerytur, wyciągi z banku potwierdzające wysokość renty/emerytury, nakazy płatnicze z posiadanego gospodarstwa rolnego, wynagrodzenie za pracę, decyzje ze świadczeń rodzinnych i innych otrzymywanych świadczeń (np. zasiłków chorobowych) w celu zakwalifikowania do odbioru żywności i wydania skierowania.

Pomoc żywnościową otrzymają osoby wyłącznie ze skierowaniem!!!!!

 

Wójt Gminy Biszcza

Zbigniew Pyczko

 

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa