Gmina Biszcza

piątek, 26 lutego 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej

Wójt Gminy Biszcza zaprasza do podpisywania umów
 
na kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę.
 
 
 
 
 
 
W związku z aplikowaniem o środki unijne dotyczące inwestycji pn. „Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej, jako alternatywy dla energii węglowej w Gminie Biszcza — etap III”, informujemy mieszkańców. że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych związanych z montażem zestawu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.
 
Druki umowy należy pobrać ze strony Urzędu Gminy Biszcza lub bezpośrednio w budynku urzędu pokój nr 21.
 
Podpisywanie umów nastąpi w dniach l 6.05.2019r. 29.05.20 l9r w pokoju nr 21.
 
Przed podpisaniem umowy użyczenia należy okazać do wglądu:
 
  • Dowód osobisty
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której odbędzie się montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę.
 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej bezzwrotnej wpłaty zawiązanej z partycypacją w kosztach dokumentacji projektowej 200 zł
 
Wykonanie instalacji i montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę planowane jest w 2020r.
 
Druki umowy:
Umowa użyczenia solary Biszcza
Umowy użyczenia ogniwa Biszcza
Umowy użyczenia piece Biszcza
 

Dokument źródłowy: Ogłoszenie_kolektory_slonecznego_07_05_2019

 

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa